Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

Jsme největší volnočasové zařízení v České republice s tradicí od roku 1950. Pro všechny věkové kategorie nabízíme přes 500 kroužků, ateliérů, kurzů a oddílů. Našim zřizovatelem je hlavní město Praha.

Názvy a stručné popisy projektů, jejichž účastníci byli na hotelu Prokopka ubytováni: Seminář EAICY, 25.–29. 5. 2012

Od 26. do 29. května 2012 se v Praze uskutečnil seminář, na který se z celé Evropy sjelo 40 mladých lidí zapojených do různých institucí neformálního vzdělávání. Tyto organizace jsou členy EAICY (European Association for Leisure Time Institutions of Children and Youth, více na http://www.eaicy.cz/).

Zároveň s tímto setkáním proběhlo také generální shromáždění zástupců těchto organizací. Prvním cílem čtyřdenního setkání bylo seznámit se se situací neformálního vzdělávání v zastoupených zemích. Navzdory jazykové bariéře jsme se snažili o vzájemné porozumění a pochopení vzdělávacích systémů a definovali jsme si, co pro každého z nás neformální vzdělávání představuje a proč se do něho zapojujeme.

Mezinárodní výměna mládeže Praha a Bonn, 19.–25. 10. 2013

Ve dnech 19.–25. října 2013 jsme hostili v Praze naše německé přátele z Bonnu. Výměna mládeže, kterou se nám podařilo realizovat díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti, byla zaměřená na návštěvu našich jednotlivých středisek přímou účastí na jednotlivých kroužcích a workshopech. Nově jsme do programové části zařadili diskuze a interaktivní workshopy na téma tolerance a výchova k demokracii. Naším cílem bylo dát tradičnímu, spíše poznávacímu a přátelskému setkání mladých lidí z Čech a Německa nový, hlubší rozměr.

Bikesharing – česko-polská výměna mládeže, 1.–8. 7. 2014

Česko-polská výměna mládeže, organizovaná s finanční podporou programu Mládež v akci, byla zaměřená na možnosti sdílení kol jako alternativního městského dopravního prostředku. Spolu s účastníky jsme objevovali Rekola – komunitní systém sdílených růžových kol v Praze – a Homeport. Celý projekt jsme pečlivě dokumentovali a výsledkem byla videa a další materiály propagující myšlenku sdílení kol.

Webové stránky a možnosti spolupráce:

Koordinátorka mezinárodních aktivit Mgr. Eva Hrivnáková

www.ddmpraha.cz

Mezinárodní aktivity, pro které hotel Prokopka využíváme:

www.ddmpraha.cz/icm/mezinarodni-aktivity

 

 

Erasmus+