I organizace ROTARY realizuje některé své aktivity v našem hotelu. ROTARY je celosvětovou organizací vedoucích osobností z podnikatelských a odborných kruhů, které poskytují humanitární služby a pomoc svým spoluobčanům, prosazují ve všech oblastech vysoké etické zásady a napomáhají vytváření vzájemné důvěry a míru na celém světě. Je společenstvím, do něhož je zapojeno na 1,2 milionu mužů a žen, organizovaných v téměř 30 000 Rotary klubech, působících prakticky ve všech zemích světa. První Rotary klub byl založen v Chicagu ve státě Illinois, USA, dne 23. února 1905.

Rotariáni připravují a uskutečňují množství pozoruhodných projektů humanitárního, vzdělávacího nebo kulturního zaměření, přičemž usilují o obohacení života svých spoluobčanů na místní i mezinárodní úrovni.

Program výměny mládeže

Roční výměna středoškolských studentů je kulturní a vzdělávací program, při kterém student navštěvuje školu a žije v 3 – 4 hostitelských rodinách v hostitelské zemi. Program je založený na vzájemnosti, přičemž počet studentů, kteří přichází do příslušné země, se má rovnat počtu studentů, kteří příslušnou zemi opouštějí. Návštěva školy je povinná, což vyžaduje, aby se student naučil jazyk hostitelské země nebo aby byl aspoň reálně připravený se ho naučit. Cílem výměny je, aby si studenti vyzkoušeli život v odlišné kultuře, porozuměli jí a naučili se v ní žít. Tito lidé se poté vracejí zpět domů jako silné osobnosti s neocenitelnou životní zkušeností a nezřídka se sami, ať už prostřednictvím Rotary či jiných organizací, zasazují o obohacení občanské společnosti. Do programu je možné se přihlásit po dohodě s Rotary klubem v místě bydliště studenta, seznam klubů naleznete na níže zmíněném webu. Uchazeč by měl být středoškolák, ideálně v prvním či druhém ročníku studia, neboť proces přípravy studenta před vyjetím do zahraničí trvá přibližně 1 rok. Rotary rovněž organizuje i krátkodobé výměnné programy.

Vánoční Praha

Každý rok Rotary společně se spolkem bývalých výměnných studentů (tzv. ROTEX) organizuje pro zahraniční studenty v České republice víkendové setkání v Praze, a to vždy v předvánočním čase. Studenti zhlédnou krásy adventní Prahy, jak historickou část, tak i např. hokejový zápas. Večer potom zpívají české koledy, vyměňují si symbolické dárky a navazují a udržují přátelství, která neznají hranic v čase ani na mapě.

Další informace o možnosti zapojení:

Webové stránky:www.rotary2240.org/district-2240/cs/vymena-mladeze