SUKUS je spolek s kulturním a humanistickým programem, který vznikl z potřeby a dobrou vůli, toleranci a pozitivní příklady mezilidských vztahů. Chceme přispět k vzájemnému poznávání a kulturnímu sbližování evropských národů, vytvářet podmínky pro společná setkání a jiné aktivity, prohlubující důvěru a přátelství.

V rámci Open Society House s.r.o. (hotelu Prokopka) jsou ubytováváni účastníci Festivalu integrace

SLUNCE, jehož 20. ročník se koná v roce 2014. Jedná se o festival, který má za cíl nabídnout prostor všem k vlastnímu vystoupení na poli kultury, všech věkových kategorií od dětí, přes mládež až po seniory, zdravé i zdravotně postižené, profesionály i amatéry. Umění a kultura se nám stává prostředkem ke vzájemnému chápání a odbourávání bariér mezi lidmi.

Další možnosti spolupráce:

Kontaktní osoba: Vlasta Rydlová (dramaturgie festivalu)

www.festivalslunce.wz.cz

www.sukus.wz.cz